Spółka "Rynek Centrum" z o.o. Została złożona 29.11.2012r. Przez 87-miu kupców z targowiska mieszczącego się przy Al. Boh. Warszawy 47. Celem założenia spółki było doprowadzenie do uzyskania dzierżawy terenu targowiska dla kupców handlujących na terenie targowiska. 20.02.2012r na XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin radni podjęli uchwałę 107/12 o dzierżawie terenu targowiska Spółce "Rynek Centrum" Sp. z o.o.

Spółka "Rynek Centrum" Sp. z o.o. jest w trakcie przygotowań do przebudowy targowiska, którego planowane zakończenie jest do końca czerwca 2014r.

Nasi partnerzy:
Partner Turzyn Rynek Centrum Bar Mekong