Sławomir Grzybowski Prezes zarządu Spółki "Rynek Centrum" Sp. z o.o.
Albert Najaryan Członek zarządu Spółki "Rynek Centrum" Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza :
Jacek Cieślak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Staniak - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Pasławski - Członek Rady Nadzorczej